מגשרי תקשורת אופטיים

מציג 1–40 מתוך 210 תוצאות

מגשר אופטי OM1 דופלקס LC-LC באורך 0.5 מטר, כולל 12 חודשי אחריות

מגשר אופטי OM1 דופלקס LC-LC באורך 1 מטר, 12 חודשי אחריות.

מגשר אופטי OM1 דופלקס LC-LC באורך 10 מטר, 12 חודשי אחריות .

מגשר אופטי OM1 דופלקס LC-LC באורך 15 מטר, 12 חודשי אחריות .

מגשר אופטי OM1 דופלקס LC-LC באורך 2 מטר, 12 חודשי אחריות .

מגשר אופטי OM1 דופלקס LC-LC באורך 20 מטר, 12 חודשי אחריות .

מגשר אופטי OM1 דופלקס LC-LC באורך 3 מטר, 12 חודשי אחריות .

מגשר אופטי OM1 דופלקס LC-LC באורך 5 מטר, 12 חודשי אחריות .

OPT021-1 TOPX מגשר אופטי OM1 דופלקס SC-LC באורך 1 מטר, 12 חודשי אחריות .

OPT021-10 TOPX מגשר אופטי OM1 דופלקס SC-LC באורך 10 מטר, 12 חודשי אחריות .

OPT021-2 TOPX מגשר אופטי OM1 דופלקס SC-LC באורך 2 מטר, 12 חודשי אחריות .

OPT021-3 TOPX מגשר אופטי OM1 דופלקס SC-LC באורך 3 מטר, 12 חודשי אחריות .

OPT021-5 TOPX מגשר אופטי OM1 דופלקס SC-LC באורך 5 מטר, 12 חודשי אחריות .

OPT031-1 TOPX מגשר אופטי OM1 דופלקס SC-SC באורך 1 מטר, 12 חודשי אחריות .

OPT031-10 TOPX מגשר אופטי OM1 דופלקס SC-SC באורך 10 מטר, 12 חודשי אחריות .

OPT031-2 TOPX מגשר אופטי OM1 דופלקס SC-SC באורך 2 מטר, 12 חודשי אחריות .

OPT031-3 TOPX מגשר אופטי OM1 דופלקס SC-SC באורך 3 מטר, 12 חודשי אחריות .

OPT031-5 TOPX מגשר אופטי OM1 דופלקס SC-SC באורך 5 מטר, 12 חודשי אחריות .

OPT051-1 TOPX מגשר אופטי OM1 דופלקס ST-SC באורך 1 מטר, 12 חודשי אחריות .

OPT051-10 TOPX מגשר אופטי OM1 דופלקס ST-SC באורך 10 מטר, 12 חודשי אחריות .

OPT051-2 TOPX מגשר אופטי OM1 דופלקס ST-SC באורך 2 מטר, 12 חודשי אחריות .

OPT051-3 TOPX מגשר אופטי OM1 דופלקס ST-SC באורך 3 מטר, 12 חודשי אחריות .

OPT051-5 TOPX מגשר אופטי OM1 דופלקס ST-SC באורך 5 מטר, 12 חודשי אחריות .

OPT041-1 TOPX מגשר אופטי OM1 דופלקס ST-SC באורך 1 מטר, 12 חודשי אחריות .

OPT041-2 TOPX מגשר אופטי OM1 דופלקס ST-SC באורך 2 מטר, 12 חודשי אחריות .

OPT041-3 TOPX מגשר אופטי OM1 דופלקס ST-SC באורך 3 מטר, 12 חודשי אחריות .

OPT041-5 TOPX מגשר אופטי OM1 דופלקס ST-SC באורך 5 מטר, 12 חודשי אחריות .

מגשר אופטי OPT010-0.5 TOPX מולטימוד OM3 דופלקס LC-LC באורך 0.5 מטר

מגשר אופטי OPT010-1 TOPX מולטימוד OM3 דופלקס LC-LC באורך 1 מטר

מגשר אופטי OPT010-1.5 TOPX מולטימוד OM3 דופלקס LC-LC באורך 1.5 מטר

מגשר אופטי OPT010-10 TOPX מולטימוד OM3 דופלקס LC-LC באורך 10 מטר.

מגשר אופטי OPT010-100 TOPX מולטימוד OM3 דופלקס LC-LC באורך 100 מטר.

מגשר אופטי OPT010-15 TOPX מולטימוד OM3 דופלקס LC-LC באורך 15 מטר.

מגשר אופטי OPT010-150 TOPX מולטימוד OM3 דופלקס LC-LC באורך 150 מטר.

מגשר אופטי OPT010-2 TOPX מולטימוד OM3 דופלקס LC-LC באורך 2 מטר

מגשר אופטי OPT010-20 TOPX מולטימוד OM3 דופלקס LC-LC באורך 20 מטר.

מגשר אופטי OPT010-200 TOPX מולטימוד OM3 דופלקס LC-LC באורך 200 מטר.

מגשר אופטי OPT010-280 TOPX מולטימוד OM3 דופלקס LC-LC באורך 280 מטר.

מגשר אופטי OPT010-3 TOPX מולטימוד OM3 דופלקס LC-LC באורך 3 מטר

מגשר אופטי OPT010-30 TOPX מולטימוד OM3 דופלקס LC-LC באורך 30 מטר.